Lidmaatschap

De maatschappij verandert snel. Mensen gedragen zich anders en kunnen niet altijd meer op levensovertuiging, afkomst en leeftijd tot een bepaalde doelgroep worden gerekend. "Word wel lid van de plaatselijke uitvaartvereniging", kreeg menigeen te horen van hun ouders bij het zelfstandig gaan wonen. Dit is al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Uitvaartverenigingen moeten meer moeite doen om duidelijk te maken, waarom je lid moet worden van de vereniging.

De meerwaarde moet duidelijk zijn en informatie daarover moet direct beschikbaar zijn. Komt bij, het is geen "cool" onderwerp. Welke jongere gaat nadenken over zijn dood? Dat komt toch later wel. Door reclame en veel acquisitie voeren krijgt de commercie een steeds grotere invloed op deze groep. Grote uitvaartmaatschappijen duiken in het gat dat ontstaat ten gevolge van minder maatschappelijke betrokkenheid en tegelijkertijd hogere individuele eisen. Hierdoor ontstaat automatisch meer professionalisering, op zich prima, maar deze commerciële maatschappijen hebben een duidelijk doel: winst maken! 

Bij een uitvaartvereniging gaat het om een lidmaatschap. Een vereniging verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk en wordt gedragen door vrijwilligers, met als achterliggende gedachte voor het dorp, door het dorp. Dit in tegenstelling tot commerciële uitvaartmaatschappijen. 

Kortom, het loont de moeite om als dorpsgemeenschap de uitvaartvereniging in stand te houden! Het aantal leden moet minimaal worden gecontinueerd. Een vereniging heeft nu eenmaal alleen maar bestaansrecht als er voldoende leden zijn en een bestuur. Het bestuur zorgt voor de juiste randvoorwaarden. Leden zorgen voor voldoende middelen.