Contributie

 

  • Tot 16 jaar is het lidmaatschap van de vereniging gratis, voorwaarde is wel dat één van de ouders lid is en dat het kind is opgegeven als lid van de vereniging.
  • Leden zijn contributie verschuldigd vanaf hun 16e jaar.
  • De contributie wordt 1 x per jaar geïnd. Bij voorkeur per automatische incasso.
  • De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (in april).
  • De contributie voor 2023 bedraagt € 25,00

U kunt er echter ook voor kiezen om d.m.v. het betalen van een relatief gering instapbedrag, om ook op latere leeftijd, in aanmerking te willen komen voor een 100% ledenkorting.

Instapbedragen:

31 – 35 jaar                € 100

36 – 40 jaar                € 200

41 – 45 jaar                € 300

46 – 50 jaar                € 400

51 – 55 jaar                € 500

56 – 60 jaar                € 600

61 en ouder               € 700

 

Indien u lid wilt worden kunt u zich aanmelden bij de ledenadministratie (zie formulieren).

Vergeet daarbij niet uw kinderen aan te melden.