ledenvergoeding

De ledenvergoeding bedraagt € 1.000,-- , deze wordt in mindering gebracht op de nota's.
De uitvaartvereniging is niet gehouden aan betaling van de ledenvergoeding indien de uitvaart van een lid 
buiten de vereniging om gebeurt.

De uitvaartverzorger UGNA hanteert voor leden van de vereniging voordelige tarieven voor de diensten en overige.

Wij als vereniging hebben eigen dragers, aflegster en koffiedames.

 

 

 

 

.